KÜNYE HAKKIMIZDA REKLAM
Menü
Girişim Elektrik Sanayi halka arz ediliyor | Ekonomi Haberleri

Girişim Elektrik Sanayi halka arz ediliyor

Girişim Elektrik Sanayi halka arz ediliyor

Şirketin, 9 Nisan 2021 Yönetim Kurulu Kararı ile, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' nin halka arz çalışmalarına başlanmıştır.

Whatsapp haber ihbar

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar yazılı olarak açıklanmıştır. Halka arz için alınan kararlar şu şekilde:

Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, ; 15.000.000 TL artırılarak 115.000.000 TLye çıkarılmasına,

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 15.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 15.000.000 adet payın B grubu pay olarak çıkarılmasına,

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek toplamda 15.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 15.000.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 15.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1,00 TL nominal değerli 15.000.000 adet B grubu payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi kararları alınmıştır.

Girişim Elektrik Sanayi halka arz ediliyor

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketin halka arzı ile fon elde edilmesi, elde edilen fon sayesinde kaynak yapısının güçlendirilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Sermaye yatırımını istikrarlı büyüme ve karlılığa finansman temin etme konuları çerçevesinde artırımdan elde edilecek kaynağın;

Devam eden yatırımların sonuçlandırılması ve yurtiçi / yurtdışı muhtemel yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, Üretim kapasitesinin artırılması, Hammadde alımı, “ İş makinesi, makine, teçhizat, ekipman ve taşıt alım ve yenilemeleri, Genel yönetim, işletme ve pazarlama / satış / dağıtım harcamalarında kullanılması, Finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılması ve İşletme sermayesi olarak tutulması planlanmaktadır.        YORUMUNUZU PAYLAŞIN