KÜNYE HAKKIMIZDA REKLAM
Menü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak | Gündem Haberleri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 67 sözleşmeli personel alacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü; istihdam edilmek üzere, hemşire, biyolog, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni alacak. Peki başvuru şartları nedir? İşte detaylar...

Whatsapp haber ihbar

KPHA - h3>Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite  Hastanesi  ve  Diş  Hekimliği  Fakültesin'de  istihdam  edilmek üzere, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
-  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
- 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)  girmiş olmak,  lisans mezunlarında KPSSP3,   önlisans   mezunlarında   KPSSP93   ve   lise   mezunlarında   KPSSP94   puanları   esas alınacaktır.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
- Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
-     Başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet  sözleşmesi  esaslarına  aykırı  hareket  etmesi nedeniyle    kurumlarınca    sözleşmelerinin    feshedilmesi    veya    sözleşme    dönemi    içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
- Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet  Üniversitesi  resmi  internet  sayfası  www.cumhuriyet.edu.tr  den  ilan  tarihi  itibariyle temin  edilecek  başvuru  formu  ve  istenilen  belgelerle  birlikte  (belgelerin  aslı  görülerek)  Daire Başkanlıkları  (A)  Binası  giriş  katında  bulunan  belge  teslim  bürosuna  şahsen  müracaat  etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
-  Adaylar  ilan  edilen  pozisyonlardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla pozisyona  başvuru  yapılamayacaktır.  Birden  fazla  pozisyona  başvuru  yapan  adayların  her  iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
-  Başvuru  tarihinden  sonra  yapılan  müracaatlar  ile  istenilen  belgeleri  eksik  olanlar  ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü  içerisinde  www.cumhuriyet.edu.tr  adresinden  ilân  edilecektir.  Bu  ilân  tebliğ  mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İstenilen Belgeler:
1) Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)
2) Öğrenim belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir)
3) 2020 KPSS sonuç belgesi
4)  Çalışma  niteliği  aranan  unvanlara  başvuran  adaylar  için,  Çalışma  belgesi,  çalıştığı unvanı ve tarihleri belirten ıslak imzalı ve mühürlü olarak alınacaktır.
5)  Çalışma  niteliği  aranan  unvanlara  başvuran  adaylar  için,  Sigorta  döküm  cetvelinde meslek  kodunun  aranılan  nitelikteki  unvana  göre  yatırılmış  olması  gerekmektedir.  (Sigorta
Döküm Cetveli Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)        YORUMUNUZU PAYLAŞIN